Talent & Career Center

Direct contact? (050) 3111589

Werkervaringsplaats aanbieden

Noord Nederland barst van het talent dat staat te popelen om hun carrière te (her)starten. Uw bedrijf kan hiervan profiteren! Creëer een win-win situatie; vul een project binnen uw organisatie in of los een vraagstuk op door een talent een werkervaringsplek of werkhervattingsplek te bieden.

Hoe werkt het?

U bent op dit moment misschien voorzichtig met het aantrekken van nieuw personeel. Toch zijn er binnen uw organisatie wellicht processen, projecten of andere zaken die gerichte aandacht kunnen gebruiken. U wilt bijvoorbeeld een marktonderzoek doen, een deel van uw bedrijfsvoering verbeteren, een financiële analyse doen of eens een frisse blik laten werpen op uw communicatie-uitingen. Deze werkzaamheden vragen om meer ‘bagage’ dan een stagiaire veelal heeft. De ideale oplossing hiervoor is het inzetten van een afgestudeerde kandidaat op een werkervaringsplaats. Daarmee creëert u kansen voor de toekomst van uw bedrijf. Bovendien geeft u de hoger opgeleide, in deze tijd van economische tegenwind, de kans om een plek te vinden op de arbeidsmarkt! 

Talent benutten 

Tijdens de werkervaringsplaats wordt het talent intensief begeleid door een persoonlijke coach.
Deze coach komt een aantal keren op de werkplek om samen met u en de kandidaat de voortgang en ontwikkelpunten te bespreken. In deze gesprekken is ook aandacht voor de inhoudelijke kant van de opdracht. Daarnaast heeft iedere deelnemer intervisiebijeenkomsten met andere hoger opgeleiden die bij andere organisaties werkzaam zijn. Op deze manier kunnen expertise, kennis en ervaring gedeeld worden. Ook hier plukt uw organisatie de vruchten van! 

Uw investering

Voor een kandidaat die 3 dagen bij uw organisatie werkzaam is, betaalt u € 450,- per maand, voor 4 dagen € 600,-. Deze bedragen komen ten goede aan en worden ingezet voor activiteiten waarmee de hoger opgeleide werkzoekenden zich verder kunnen ontwikkelen. Bovendien heeft van 3 tot maar liefst 6 maanden de gelegenheid met de kandidaat te werken. In bepaalde gevallen bestaat er de mogelijkheid tot verlenging. Door de werkervaring die u biedt, vergroot de kandidaat de kans om zijn of haar doel te bereiken; het vinden van een betaalde baan. Dat kan in uw organisatie, maar ook elders.

Format (laten) invullen of simpelweg aangeven dat uw deur open staat

Als organisatie kunt u bij ons ten allen tijde aangeven dat uw open staat voor in uw organisatie geinteresseerd talent. Na een eerste screening door ons kunnen wij u vrijblijvend met elkaar in contact brengen. Ook kunt u een concerte werkervaringsplaats aanbieden. In dat geval is het belangrijk om een goede omschrijving te maken van de opracht en wat u verwacht een een kandidaat. Ervaring leert dat hoe beter de opdracht beschreven is, des te meer kandidaten reageren en des te beter de match. U kunt ons format voor de werkervaringsplaats hier downloaden. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u contact met ons opnemen, wij helpen u graag met het formuleren van uw werkervaringsplaats. 

Interesse of meer informatie?
Onze kandidaten zijn afkomstig van verschillende studierichtingen; we zijn van alle markten thuis. Laat hun talent niet op straat liggen en laat ons weten of u open staat voor talent of meer concreet, geïnteresseerd bent in het aanbieden van een werkervaringsplek. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact op om te kijken of we een match kunnen maken. Voor meer informatie kunt u de informatiebrochure hiernaast downloaden of kunt u contact met ons opnemen via info@talentcareercenter.nl of 050 3111589.