Talent & Career Center

(Re)integratietraject

Soms is het lastig je plaats op de arbeidsmarkt te (her)vinden. Binnen een reïntegratietraject (ook: IRO) begeleiden we je intensief; van de intake tot en zelfs nadat je een baan gevonden hebt. 

We hebben een breed scala aan producten en diensten in huis die er mede aan bij kunnen dragen dat je een werkomgeving vindt die afgestemd is op jouw situatie, je passies, je kwaliteiten, je opleiding en eventuele werkervaring.

Onze werkwijze is eclectisch; wij zetten díe middelen en instrumenten in, die aansluiten bij jouw vraag en belevingswereld. Zo wordt ieder traject persoonlijk maatwerk. Helderheid, structuur en actie zijn binnen het traject belangrijke voorwaarden om zo snel mogelijk een baan te verwerven. Daarom zijn in het traject verschillende ijkpunten ingebouwd. Dit geldt voor het trajectplan dat jij als deelnemer bij aanvang ondertekent, maar ook voor het functiegerichte competentieprofiel dat je in overleg met je loopbaancoach later in het traject opstelt.

Als cliënt ben je actief, voer je oriënterende gesprekken, volg je zonodig cursussen, bouw je netwerken op en bovenal: je doet ervaring op in werkstages (max. 6 maanden) of bijbanen. Een werkstage of bijbaan zetten we in als middel om je een betere positie op de arbeidsmarkt te geven. Eindelijk (weer) op je plek!

Voor wie:

Het Talent & Career Center biedt individuele (re)integratie trajecten aan voor (pas) afgestudeerde hoogopgeleiden. Om in aanmerking te komen voor een traject bij het Talent & Career Center dien je een afgeronde opleiding op HBO of WO-niveau te hebben, dan wel een aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau. Daarnaast is het van belang dat wij er vertrouwen in hebben, dat je binnen de afgesproken trajecttermijn bemiddelbaar bent naar een betaalde functie. Dit onderzoeken we binnen de uitgebreide intake.

Doel:

Vanaf het eerste contact zijn alle activiteiten die het Talent & Career Center binnen het traject aanbiedt gericht op één doel: het zo snel mogelijk verwerven van een baan die past bij jouw talent en mogelijkheden, mét een langetermijneffect.

Programma:

Het Talent & Career Center biedt trajecten met twee verschillende tijdsperiodes aan, afhankelijk van hoeveel tijd je te besteden hebt. In alle gevallen is de invulling van het traject per persoon verschillend. Elk traject is maatwerk. Op basis van een grondige intake wordt er samen met jou vastgesteld welke trajectonderdelen noodzakelijk zijn voor het verwerven van een baan. Hierbij wordt een gerichte keuze gemaakt uit een uitgebreid pakket van trainingen, werkervaringsmogelijkheden, individuele ondersteuning, etc. De invulling van het traject is uiterst flexibel, zodat noodzakelijke tussentijdse aanpassingen altijd mogelijk blijven.

Traject van een half jaar

Een traject van een half jaar wordt door het Talent & Career Center aangeboden wanneer je vooral begeleiding nodig hebt bij het werk bemachtigen. Producten die wij kunnen inzetten gedurende dit halfjaar zijn ondermeer: drijfverenanalyse, gedragsanalyse, individuele begeleiding bij solliciteren, training sollicitatievaardigheden, training kernkwaliteiten, training netwerken.

Traject van een jaar

Een traject van een jaar is geschikt wanneer je baat hebt bij een uitgebreider scala aan loopbaanproducten. Je hebt begeleiding nodig in de vorm van bijvoorbeeld:

  • Uitzoeken welke functies passend zijn, door een training Koersen op Werk;
  • Vergroten van het zelfvertrouwen, door een training Persoonlijke Kracht;
  • Zichzelf beter leren presenteren bij sollicitaties, door sollicitatietraining;
  • Het opdoen van relevante werkervaring door een werkervaringstage van een half jaar;
  • Begeleiding bij het intensief solliciteren; door regelmatige coachingsgesprekken.

Resultaat:

Een baan passend bij je ontwikkelingsniveau en mogelijkheden en situatie met langetermijneffect.

Aanmelden:

Voor informatie en aanmelding: neem contact met ons op (050-3111589) of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact je op.