Talent & Career Center

Direct contact? (050) 3111589

Psychologisch onderzoek / Assessment

Hoe wordt in sollicitatie- of netwerkgesprekken bepaald of iemand stressbestendig is? Of kan anticiperen op verandering? Dergelijke kwaliteiten en competenties zijn moeilijk te onderzoeken met alleen selectiegesprekken. 

Werkgevers kiezen dan graag voor de inzet van meerdere selectie-instrumenten, zeker als het om functies met een aanzienlijk afbreukrisico gaat. Psychologisch onderzoek bijvoorbeeld geeft de werkgever een beter en completer beeld van de kandidaat zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Het onderzoek geeft niet alleen zicht op wat iemand kan, maar ook wat kandidaten belangrijk vinden en waardoor zij gedreven worden. Een dergelijke benadering is de beste garantie voor goede en gerichte adviezen en vormt bij aanstelling een goede basis voor een op maat gesneden begeleiding of inwerkperiode. Het Talent en Career Center beschikt over gevalideerde testen, vragenlijsten en een diversiteit aan simulatieopdrachten om de persoonlijkheid en capaciteiten van kandidaten op zorgvuldige en verantwoorde wijze in kaart te brengen.

Voor wie:

Voor de (toekomstige) werkgevers of opdrachtgevers van hoger opgeleiden die door middel van gefundeerd onderzoek een indruk willen krijgen van de kwaliteiten en ontwikkelpunten ( een zgn. sterkte/zwakteanalyse) van hun kandidaat. In overleg met de opdrachtgever wordt de concrete vraagstelling bepaald.

Doel:

  • Als loopbaanonderzoek, wanneer kandidaten zich oriënteren op een vervolgstap in hun loopbaan, inzicht krijgen in de mogelijkheden van medewerkers of het potentieel in relatie tot een bepaalde functie/opleiding;
  • Als selectieonderzoek, wanneer een duidelijk beeld van de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie binnen uw bedrijf of organisatie gewenst is.

Samengevat, om al dan niet samen met andere methoden, de best passende begeleiding te vinden of een gefundeerde keuze voor de juiste man op de juiste plaats te kunnen maken.

Programma

Een onderzoek bestaat uit gesprekken, capaciteitentests, persoonlijkheidsvragenlijsten, veelal aangevuld met op de praktijk afgestemde simulatieoefeningen. Aan de hand van de specifieke vraagstelling bepaalt onze psycholoog het individuele programma. Op deze wijze is ieder onderzoek en iedere assessment maatwerk. Na een mondelinge terugkoppeling krijgt zowel de kandidaat als de opdrachtgever een schriftelijke rapportage.

Resultaat:

  • een rapport met een helder advies over de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie
  • inzicht in de capaciteiten van kandidaten
  • inzicht in de (loopbaan)mogelijkheden van kandidaten
  • advies over of en hoe het potentieel van medewerkers of kandidaten ontwikkelt en de persoonlijke ontwikkeling in gang gezet kan worden
  • advies over passende functies of opleidingen
  • beweging in de loopbaanontwikkeling van kandidaten
     

Data, tijden & locatie:

Het onderzoek vindt in overleg plaats en neemt, afhankelijk van de onderzoeksvraag doorgaans een halve dag tot maximaal een hele dag in beslag.
Het onderzoek kan op locatie van het Talent & Career Center plaatsvinden. Aan het einde van de dag zal onze psycholoog een afrondend gesprek met de kandidaat voeren. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt voor een persoonlijke nabespreking, waarin de resultaten besproken en advies uitgebracht wordt. Deze terugkoppeling zal doorgaans binnen 5 -7 werkdagen plaatsvinden.

Aanmelden:

Voor informatie en aanmelding: neem gerust contact met ons op (050-3111589) of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.