Talent & Career Center

TalentTrain: 80% plaatsing op een baan!

25-04-2014

Maar liefst 80% van de 25 hoger opgeleide deelnemers die het afgelopen jaar op de TalentTrain stapten vonden voor het einde van de trajectperiode een baan! In de eerste 4 maanden werden de deelnemers intensief begeleid middels training, coaching en intervisie en vond zells 90% werk. Sommige deelnemers kregen eerst nieuwe werkervaring door een werkhervattingsplaats. Doordat ze opnieuw in een arbeidsritme kwamen groeide hun zelfvertrouwen weer en werden ze bovendien aatrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Zo kon 80% doorstromen naar het eindstation: een betaalde baan. Daar zijn we trots op! Vanwege dit succes starten we op 30 mei met een nieuw TalentTrain team.