Talent & Career Center

Direct contact? (050) 3111589

In Noord-Nederland kan alles!

28-03-2014

Het Talent & Career Center en JNO (Jonge Noorderlijke Ondernemers) willen gezamenlijk de kansen voor jong talent in het noorden inzichtelijk maken en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Op donderdag 27 maart organiseerden we daarom gezamenlijk een bijeenkomst met als thema 'Jong talent op de noordelijke arbeidsmarkt'. Hoogleraar Jouke Van Dijk: "We moeten meer benadrukken welke kansen er voor starters op de arbeidsmarkt zijn. In Noord-Nederland kan alles".

Ruim 50 JNO-leden en 25 starters op de arbeidsmarkt waren aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over talentbehoud en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. "Uniek hieraan is dat we ondernemers en starters op de arbeidsmarkt direct met elkaar in contact brengen", aldus JNO-voorzitter Keimpe Postema. "Het was bijzonder nuttig om jonge ondernemers en pas afgestudeerden met elkaar in gesprek te brengen. Met elkaar hebben we onderzocht welke kansen er in het noorden voor het oprapen liggen en hoe we talent en ondernemerschap in kunnen zetten om de regio verder te versterken."

Mogelijkheden in Noord-Nederland
En er was goed nieuws. Het beste talent gaat niet aan de noordelijke neus voorbij, maar blijft juist vaak in het noorden, aldus Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RuG. Natuurlijk verlaat een deel van het talent de regio om elders een baan te vinden. Zij zijn elders echter een belangrijke ambassadeur voor de regio en een deel hiervan komt later terug naar het Noorden.

Een panel bestaande uit Harm Post (Groningen Seaports), Yvonne van Mastrigt (gedeputeerde Provincie Groningen), Han de Ruiter (Hanzehogeschool) en creatief directeur van het Talent & Career Center Fransis Bosch ging de discussie aan. Fransis benadrukte het belang van zelfkennis en de waarde van arbeidsmarktorrientatie tijdens de studie. Harm Post pleitte voor een actievere rol van ondernemers om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Han de Ruiter sloot zich hierbij aan en benadrukte de minstens zo belangrijke rol van de onderwijssector: "Onderwijs en bedrijfsleven moeten elkaar veel meer opzoeken en samen naar buiten treden."

T&CC en JNO blijven de dialoog tussen (jonge) ondernemers en starters op de arbeidsmarkt stimuleren. Ook onderwijsinstellingen willen ze hierbij betrekken. "Studenten moeten al vroeg in hun opleiding goede informatie krijgen over specifieke mogelijkheden in Noord-Nederland, ook bij MKB-bedrijven. Want in het MKB liggen ontzettend veel kansen voor starters en juist hier kan jong talent van grote toegevoegde waarde zijn."

Foto's: JAV Studio's