Talent & Career Center

Direct contact? (050) 3111589

Het succesverhaal van Harmen Hulzebos

05-06-2013

Klaar voor de start!

Harmen Hulzebos (28) rondde in 2011 de master Planologie af in Groningen. Jong, enthousiast, hoog opgeleid – klaar om de arbeidsmarkt te veroveren. De werkelijkheid bleek weerbarstiger. Via Startership vond Harmen de functie die hij wilde: “Startership gaf mij houvast bij het zoeken naar een baan.”

Wie er niet persoonlijk mee te maken heeft gehad, kent de statistieken uit de krant: de crisis is nog niet voorbij en met name de (jeugd)werkloosheid blijft stijgen. Startership, een coachingstraject van het Talent & Career Center in Groningen, helpt hoger opgeleiden bij het vinden van een werkervaringsplaats (WEP) die uiteindelijk kan leiden naar een betaalde baan. Die aanpak blijkt succesvol: 92 procent van de Startershippers vindt een WEP en 75 procent zelfs een betaalde baan. Harmen Hulzebos, assistent projectleider bij de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen, is één van die ‘succesverhalen’. Op Nadelunch.com vertelt hij hoe hij uiteindelijk zijn baan vond.

Lees op www.nadelunch.com zijn hele verhaal!